مواردی که شامل گارانتی نمی شود

پس از امضاء برگه ی  رسید از “واحد پیگیری و ارسال ” موراد ذیل شامل گارانتی نمی باشد و مورد توسط کارشناسان خبره بررسی می گردد.

آسیب فیزیکی (ظاهری)

مشکلاتی از قبیل خط و خش، شکستگی، پارگی و آسیب از مواد شیمیایی غیر مجاز که بر اثر بی احتیاطی پس از تحویل رخ داده باشد شامل گارانتی نمی گردد.

ترجیحا مبلمان در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد زیرا رنگ پارچه و بدنه به تدریج آسیب خواهند دید.

 
 

 

 

آسیب در رطوبت غیر متعارف

مشکلاتی از قبیل قرار گرفتن محصولات در رطوبتی غیر متعارف همچون تماس مستقیم با آب در اثر حادثه هایی مانند ترکیدگی لوله و … شامل گارانتی نمی باشد.

 
 

 

 

آسیب در دمای نا متعارف

لازم به ذکر است محصول پس از تحویل در دمایی بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد مقاوم بوده و در دمای زیر 0 و بالای 40 درجه سانتیگراد آسیب پذیر است و شامل گارانتی نمی شود.